Tượng Bổn Sư Thích Ca dáng ngồi 85cm

Tượng Bổn Sư Thích Ca dáng ngồi 85cm

Số điện thoại tư vấn: 0338.526.733

Chất liệu: Composite hoặc có thể chuyển qua chất liệu đồng, đá, gỗ, xi măng

Màu: trắng, vẽ màu, dát vàng…