Tượng địa tạng vương bồ tát bằng đồng 150 cm

Tượng địa tạng vương bồ tát bằng đồng
Kích thước: 150 cm
Mọi chi tiết xin liên hệ 0338.526.733

zalo