Tượng Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát

Tượng văn thù sư lợi bồ tát cưỡi sư tử và phổ hiền bồ tát cưỡi voi 220 cm
Chất liệu: composite hoặc đồng
Màu sắc: theo yêu cầu
Tác phẩm của trung tâm sáng tác mỹ thuật Buddhist Art. Hotline: 0338.526.733