Tôn Tượng Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát dáng đứng đẹp

Tượng Quan Thế Âm Bồ Tát dáng đứng

Chất liệu: Composite
Kích thước: 1,6 mét
Mọi chi tiết xin liên hệ chúng con qua số điện thoại 0338.526.733