Tôn tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát Lập Đàn Cầu Siêu Thai Nhi

Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát Lập Đàn Cầu Siêu Thai Nhi 250cm.
Buddhism Art nhận sáng tác, thi công, tôn tạo tất cả các tượng phật, phù điêu, tranh vẽ phật giáo… trong đó có tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát Lập Đàn Cầu Siêu Thai Nhi. Tượng được tạo mẫu trên đất sét và hoàn thiện trên mọi chất liệu, với kích thước tùy ý quý vị!
Quý vị muốn thỉnh/ mua/ đặt sáng tác tượng Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát Lập Đàn Cầu Siêu Thai Nhi theo yêu cầu xin hãy liên hệ chúng con số điện thoại 0338.526.733

zalo