CHÍNH SÁCH ĐỔI/ TRẢ HÀNG VÀ HOÀN TIỀN

Công ty TNHH Buddhist Art hiện tại chưa có chính sách trả hàng và hoàn tiền. Trong trường hợp nhận hàng mà sản phẩm bị lỗi, Buddhist Art sẽ hỗ trợ sửa chữa hoàn thiện!