Buddhist Art hoàn thành phục chế tranh cửa tại hội quán Ôn Lăng Quận 5

Đội ngũ hoạ sĩ trẻ của Buddhist Art đã tiến hành phục chế tranh cửa chính tại Hội Quán Ôn Lăng Quận 5. Ngoài ra, phù điêu Phật tại Hội Quán cũng do đội ngũ Buddhist Art tô vẽ lại. Nay tác phẩm đã hoàn thành. Mời quý vị cùng chiêm ngưỡng tác phẩm và quá trình phục chế của trung tâm sáng tác Mỹ Thuật Phật Giáo Buddhist Art

Phù điêu Tây phương cực lạc 1
Phù điêu Tây phương cực lạc
Phù điêu Tây phương cực lạc 2
Phù điêu Tây phương cực lạc
Quá trình phục chế tranh cửa tại Hội Quán Ôn Lăng Quận 5
Buddhist Art tiến hành phục chế tranh cửa tại hội quán Ôn lăng Quận 5
Buddhist Art tiến hành phục chế tranh cửa tại hội quán Ôn lăng Quận 5
Buddhist Art tiến hành phục chế tranh cửa tại hội quán Ôn lăng Quận 5
Buddhist Art tiến hành phục chế tranh cửa tại hội quán Ôn lăng Quận 5
Buddhist Art tiến hành phục chế tranh cửa tại hội quán Ôn lăng Quận 5 1
Buddhist Art tiến hành phục chế tranh cửa tại hội quán Ôn lăng Quận 5
Buddhist Art tiến hành phục chế tranh cửa tại hội quán Ôn lăng Quận 5 2
Buddhist Art tiến hành phục chế tranh cửa tại hội quán Ôn lăng Quận 5
Buddhist Art tiến hành phục chế tranh cửa tại hội quán Ôn lăng Quận 5 3
Buddhist Art tiến hành phục chế tranh cửa tại hội quán Ôn lăng Quận 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *