Hiển thị 1–12 trong 33 kết quả

TÔN TƯỢNG ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT

Tượng địa tạng vương bồ tát cưỡi đề thính 150cm

TÔN TƯỢNG ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT

Tượng Địa Tạng vương bồ tác đứng cao 160cm