Tượng Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni 2 mét 2

Hoàn thiện tạo mẫu Tượng Bổn Sư Thích Ca thân tượng cao 2,2 mét trên đất sét
Quý phật tử, Sư Thầy, Sư Cô có ý nguyện thỉnh tượng hoặc tôn tạo tượng Phật theo yêu cầu riêng xin liên hệ công ty TNHH BUDDHIST ART qua địa chỉ liên lạc:
Hotline: 0338.526.733
Địa chỉ: 919/3G An Phú Đông 3, Phường An Phú Đông, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh 
Email: mythuatbuddhismart@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/mythuatbuddhistart/
Website: https://buddhismart.com.vn/