Tượng Bổn Sư Thích Ca – Mã số 14

Tượng Bổn Sư Thích Ca – Mã số 14

Quý vị Phật tử, Sư Thầy, Sư Cô có ý nguyện thỉnh tượng Phật xin hãy liên hệ trung tâm sáng tác mỹ thuật Phật Giáo qua số điện thoại 0917130424. Chân thành cảm ơn sự tin tưởng và tín nhiệm của quý vị!