Hiển thị một kết quả duy nhất

TƯỢNG KIM CANG

Tượng kim cang mẫu 02

TÔN TƯỢNG ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT

Tượng địa tạng vương bồ tát 1,6 mét