Tôn tượng Phật Bổn Sư Thích Ca ấn địa xúc

Tượng Bổn Sư Thích Ca ấn địa xúc (kéo xuống dưới để xem video tác phẩm)
Kích thước 87cm
Số điện thoại tư vấn: 0338.526.733
Chất liệu: Composite hoặc có thể chuyển qua chất liệu đồng, đá, gỗ, xi măng
Màu: trắng, vẽ màu, dát vàng…