Tôn tượng phật Bổn Sư bằng Poly Composite 350 cm

Tôn Tượng Bổn Sư Thích Ca đã được an vị tại chùa Giác Linh – Đồng Tháp do sư thầy Thích Trí Thanh trụ trì!
Thực hiện thi công do công ty TNHH Buddhist Art .
Điêu khắc gia Trần Văn Bạo chỉ đạo.
Quý vị có ý nguyện thỉnh tượng chi tiết xin liên hệ 0338526733.
Chúc các bạn mỗi ngày đều an lạc!