Giới Thiệu về Chú Đại Bi và Chú Đại Bi Tiếng Việt 84 biến

Chú Đại Bi, hay còn gọi là “Đại Bi Tâm Đà La Ni,” là một bài kinh trong Phật giáo, đặc biệt quan trọng trong truyền thống Phật giáo Đại thừa. Bài kinh này xuất phát từ kinh điển tiếng Phạn và được dịch sang nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Việt và nhiều ngôn ngữ khác.

Nguồn Gốc và Lịch Sử Chú Đại Bi

Chú Đại Bi xuất hiện trong nhiều kinh điển quan trọng của Phật giáo, nhưng phổ biến nhất là trong “Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni,” được cho là do Bồ Tát Quán Thế Âm truyền lại. Theo truyền thuyết, Bồ Tát Quán Thế Âm đã phát nguyện cứu độ tất cả chúng sinh khỏi khổ đau và ban phúc lành cho họ. Chú Đại Bi là một phần của lời cầu nguyện này, nhằm mang lại sự an lạc và giải thoát cho tất cả chúng sinh.

Nội Dung và Ý Nghĩa Chú Đại Bi

Nội dung của Chú Đại Bi bao gồm những lời cầu nguyện và những từ ngữ mang tính linh thiêng. Mặc dù có nhiều phiên bản dịch khác nhau, nhưng mục đích chung của Chú Đại Bi là cầu xin sự bình an, bảo hộ và giải thoát khỏi khổ đau cho tất cả chúng sinh. Bài kinh này không chỉ là lời cầu nguyện, mà còn là một phương pháp thực hành thiền định và tu tập tâm linh.

  • Tâm Lý: Người tụng Chú Đại Bi thường xuyên có thể cảm nhận được sự an lạc, bình yên trong tâm hồn, giảm bớt căng thẳng và lo âu.
  • Tâm Linh: Chú Đại Bi giúp người tu tập tăng cường đức tin, lòng từ bi và sự kiên nhẫn, từ đó nâng cao chất lượng đời sống tâm linh.
  • Xã Hội: Khi nhiều người cùng tụng Chú Đại Bi, nó tạo ra một năng lượng tích cực, lan tỏa sự an lành và tình yêu thương đến cộng đồng xung quanh.

Phương Pháp Tụng Niệm Chú Đại Bi

Tụng niệm Chú Đại Bi không yêu cầu nhiều điều kiện phức tạp. Người tu tập chỉ cần một không gian yên tĩnh, tâm trí thanh tịnh và sự tập trung cao độ. Chú Đại Bi thường được tụng trong các buổi lễ cầu an, cầu siêu, và trong những lúc hành hương, tu tập hàng ngày.

Chú Đại Bi Tiếng Việt

1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da

2. Nam mô a rị da

3. Bà lô yết đế thước bát ra da

4. Bồ Đề tát đỏa bà da

5. Ma ha tát đỏa bà da

6. Ma ha ca lô ni ca da

7. Án

8. Tát bàn ra phạt duệ

9. Số đát na đát tỏa

10. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da

11. Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà

12. Nam mô na ra cẩn trì

13. Hê rị, ma ha bàn đa sa mế

14. Tát bà a tha đậu du bằng

15. A thệ dựng

16. Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa)

17. Na ma bà dà

18. Ma phạt đạt đậu đát điệt tha

19. Án A bà lô hê

20. Lô ca đế

21. Ca ra đế

22. Di hê rị

23. Ma ha bồ đề tát đỏa

24. Tát bà tát bà

25. Ma ra ma ra

26. Ma hê ma hê rị đà dựng

27. Cu lô cu lô yết mông

28. Độ lô độ lô phạt xà da đế

29. Ma ha phạt xà da đế

30.  Đà ra đà ra

31. Địa rị ni

32. Thất Phật ra da

33. Giá ra giá ra

34. Mạ mạ phạt ma ra

35. Mục đế lệ

36. Y hê di hê

37. Thất na thất na

38  A Ra sâm Phật ra xá lợi

39. Phạt sa phạt sâm

40. Phật ra xá da

41. Hô lô hô lô ma ra

42. Hô lô hô lô hê rị

43. Ta ra ta ra

44. Tất rị tất rị

45. Tô rô tô rô

46. Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ

47. Bồ đà dạ bồ đà dạ

48. Di đế rị dạ

49. Na ra cẩn trì

50. Địa rị sắc ni na

51. Ba dạ ma na

52. Ta bà ha

53. Tất đà dạ

54. Ta bà ha

55. Ma ha tất đà dạ

56. Ta bà ha

57. Tất đà du nghệ

58. Thất bàn ra dạ

59. Ta bà ha

60. Na ra cẩn trì

61. Ta bà ha

62. Ma ra na ra

63. Ta bà ha

64. Tất ra tăng a mục khê da

65. Ta bà ha

66. Ta bà ma ha a tất đà dạ

67. Ta bà ha

68. Giả kiết ra a tất đà dạ

69. Ta bà ha

70. Ba đà ma kiết tất đà dạ

71. Ta bà ha

72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ

73. Ta bà ha

74. Ma bà rị thắng yết ra dạ

75. Ta bà ha

76. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da

77. Nam mô a rị da

78. Bà lô kiết đế

79. Thước bàn ra dạ

80.Ta bà ha

81. Án Tất điện đô

82. Mạn đà ra

83. Bạt đà gia

84. Ta bà ha.

Chú Đại Bi là một trong những bài kinh quan trọng và linh thiêng nhất trong Phật giáo Đại thừa. Với sức mạnh của lời cầu nguyện và sự từ bi vô biên, Chú Đại Bi không chỉ mang lại sự an lạc và bình yên cho người tụng niệm, mà còn lan tỏa tình yêu thương và sự bảo hộ đến tất cả chúng sinh. Qua việc tụng niệm và thực hành Chú Đại Bi, chúng ta có thể đạt được sự giải thoát khỏi khổ đau và tiến gần hơn đến giác ngộ.

>> XEM THÊM: Các mẫu tượng phật tại Buddhist Art

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *