Tượng Phật Bổn Sư Thích Ca và 5 anh em Kiều Trần Như

Buddhist Art nhận sáng tác, thi công, tôn tạo tất cả các tượng phật, phù điêu, tranh vẽ phật giáo… trong đó có tượng Bổn Sư và 5 anh em Kiều Trần Như theo yêu cầu. Tượng được tạo mẫu trên đất sét và hoàn thiện trên mọi chất liệu, với kích thước tùy ý quý vị!

ĐẶT TƯỢNG LIÊN HỆ: