Tượng Bổn Sư Thích Ca 220 cm do Buddhist Art tôn tạo

Tượng Phật Bổn Sư Thích Ca 350 cm cả đài sen do Buddhist Art tôn tạo.
Quý vị Phật tử, Sư Thầy, Sư Cô có ý nguyện thỉnh tượng Phật, xây tượng đài lớn, xin hãy liên hệ trung tâm sáng tác mỹ thuật Phật Giáo Buddhist Art qua số điện thoại hoặc Zalo 0338.526.733.
Chân thành cảm ơn sự tin tưởng và tín nhiệm của quý vị!