Tượng Bổn Sư Thích Ca ấn địa xúc Buddhist Art

Tượng Phật  Bổn Sư Thích Ca Ấn Địa Xúc, vẽ màu theo yêu cầu
Chất liệu: Composite, đồng, xi măng