Tượng Bổn Sư Thích Ca giả đồng hoặc dát vàng vẽ diện

Tượng Bổn Sư Thích Ca giả đồng hoặc dát vàng vẽ diện cao 1,2 mét

Liên hệ:

TRUNG TÂM SÁNG TÁC MỸ THUẬT PHẬT GIÁO BUDDHISM ART

Địa chỉ: 57/24, Khu Phố 9, Kha Vạn Cân, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức

Hotline: 01638.526.733

Email: mythuatbuddhismart@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/tuongphatbuddhismart