Tượng Bổn Sư Thích Ca giả đồng hoặc dát vàng vẽ diện

Tượng Bổn Sư Thích Ca giả đồng hoặc dát vàng vẽ diện cao 1,2 mét

Liên hệ:

TRUNG TÂM SÁNG TÁC MỸ THUẬT PHẬT GIÁO BUDDHIST ART

Địa chỉ: 919/3G An Phú Đông 3, Phường An Phú Đông, Quận 12, Hồ Chí Minh

Hotline: 0338.526.733

Email: mythuatbuddhismart@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/tuongphatbuddhistart