Tượng Bổn Sư Thích Ca bằng đồng, composite giả đồng hoặc dát vàng vẽ diện

Tượng Bổn Sư Thích Ca giả đồng hoặc dát vàng vẽ diện cao 1,2 mét

Liên hệ:

TRUNG TÂM SÁNG TÁC MỸ THUẬT PHẬT GIÁO BUDDHIST ART

Địa chỉ: 919/3G An Phú Đông 3, Phường An Phú Đông, Quận 12, Hồ Chí Minh

Hotline: 0338.526.733

Email: mythuatbuddhismart@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/tuongphatbuddhistart