Tượng Tam Bảo Phật bằng xi măng tại Thiền Viện Khánh An 2

Tôn tượng tam thế phật quá khứ cao 4m60cm đang trong quá trình hoàn thiện. Quý sư thầy, sư cô có nguyện làm phật đài lớn đạt độ thẩm mỹ cao nhất xin liên hệ 0338526733.