Tượng Phật A Di Đà (50 cm) – Buddhist Art – 0338526733