Tượng Bổn Sư Thích Ca Ấn Địa Xúc bằng Đồng hoặc Composite

Tượng Phật Bổn Sư Thích Ca Ấn Địa Xúc bằng Đồng
Kích thước: 110cm
Chất liệu: Đồng hoặc Composite
Quý Sư Thầy, Sư Cô, Phật Tử có ý nguyện thỉnh tượng xin liên hệ Buddhist Art qua hotline 0338.526.733 để được tư vấn