Tượng Phật Dược Sư Buddhist Art

Tác Phẩm Tượng Phật Dược Sư do Buddhist Art tôn tạo với kích thước 1,8 mét. Tượng được tạo mẫu trên đất sét và hoàn thiện trên chất liệu composite. Tượng được an vị tại LINWOOD MAPLE SHADE – Hoa Kỳ
Quý sư Thầy, sư Cô, Phật tử có ý nguyện thỉnh tượng Phật dược sư cũng như các tác phẩm tượng Phật khác xin liên hệ chúng con qua số điện thoại 0338.526.733