Tượng kim cang mẫu 02

LIÊN HỆ ĐẶT TƯỢNG:

CÔNG TY TNHH BUDDHIST ART
TRUNG TÂM SÁNG TÁC VÀ TRƯNG BÀY MỸ THUẬT PHẬT GIÁO BUDDHIST ART
Địa chỉ: E 5/57 đường Đa Phước, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh
Hotline: 0338.526.733
Email: mythuatbuddhismart@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/mythuatbuddhistart/
Website: www.buddhismart.com.vn