Tượng thiền sư Thích Nhất Hạnh

Công ty TNHH Buddhist Art chuyên tôn tạo, sáng tác mẫu tượng Hòa Thượng, các vị ân sư, tượng phật, phù điêu, tranh ảnh Phật Giáo. Thiết kế thi công Tượng Đài Phật Giáo lớn ngoài trời bằng xi măng. Trong đó có tượng thiền sư Thích Nhất Hạnh
LIÊN HỆ ĐẶT TƯỢNG VÀ TƯ VẤN:
CÔNG TY TNHH BUDDHIST ART
Hotline: 0338.526.733
Email: mythuatbuddhismart@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/mythuatbuddhistart/
Website: www.buddhismart.com.vn