Tạc Tượng một vị Ni Sư theo yêu cầu

Tạc Tượng một vị Ni Sư theo yêu cầu

Buddhist Art chuyên tôn tạo, sáng tác tượng Phật, tượng đài Phật giáo, phù điêu Phật, tượng sư… Đây là một tác phẩm tạc tượng vị Ni Sư theo yêu cầu. Quý Sư Thầy, Sư Cô, Phật Tử có ý nguyện tạc tượng theo yêu cầu riêng xin liên hệ Buddhist Art qua số điện thoại 0338.526.733

zalo