TƯỢNG QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT 3

TƯỢNG QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT

Tượng Phật Bà Quan Âm là một trong những tượng phật về tâm linh có ý nghĩa đặc biệt với người tin thờ Phật. Tượng Phật Bà Quan Âm không chỉ được các phật tử dùng để trang trí mà còn để thờ phụng nhằm thể hiện sự tôn kính, quý trọng và một một đức tin sâu sắc về tín ngưỡng của mình. 
Hotline: 0338.526.733

Danh mục: