Tượng Đạt Ma Tổ Sư 180 cm

Tượng Đạt Ma Tổ Sư
Kích thước: 180 cm
Chất liệu: Composite, đồng, đá, gỗ, xi măng
Màu sắc: gỗ, đồng, sơn màu, dát vàng vẽ diện….
Quý sư Thầy, sư Cô, Phật tử có ý nguyện thỉnh tượng xin liên hệ Buddhist Art qua hotline: 0338.526.733

zalo