Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát – MS 03

Thỉnh (mua) tượng Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát tại Buddhist Art với chất liệu đa dạng: tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát bằng đồng, tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát bằng composite, đá, gỗ, nhựa… Mời Quý vị liên hệ 0338.526.733 để thỉnh tượng
Màu sắc Buddhist Art sẽ thực hiện sơn vẽ theo yêu cầu của quý vị