Tôn tượng địa tạng vương bồ tát 1,6 mét

Tác phẩm: tôn tượng Địa Tạng vương bồ tát kích thước 1m60cm. Chất liệu composite.
Quý vị có nhu cầu thỉnh tượng hoặc đặt phóng lớn nhỏ phù hợp cho không gian thờ riêng xin liên hệ 0338526733 – Pháp Quang.