Tượng Bổn Sư Thích Ca kích thước lớn

Tượng bổn sư thích ca kích thước lớn do Buddhist Art sáng tác, tôn tạo bằng xi măng hoặc chất liệu tuỳ theo yêu cầu của quý vị