Tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

TƯỢNG BỔN SƯ THÍCH CA

Buddhist Art nhận sáng tác, thi công, tôn tạo tất cả các tượng phật, phù điêu, tranh vẽ phật giáo… trong đó có tượng Phật Bổn Sư Thích Ca Vi Tiếu theo yêu cầu. Tượng được tạo mẫu trên đất sét và hoàn thiện trên mọi chất liệu, với kích thước tùy ý quý vị!

ĐẶT TƯỢNG LIÊN HỆ: