Tượng Phật Tây Phương Tam Thánh dát vàng Buddhist Art

Tượng Phật Tây Phương Tam Thánh dát vàng do Buddhist Art thực hiện, được an vị tại LINWOOD MAPLE SHADE – Hoa Kỳ

Chất liệu: Composite – Kích Thước 240 cm

Quý sư Thầy, Sư Cô, Phật Tử có ý nguyện thỉnh tượng Phật Tây Phương Tam Thánh hoặc Tượng Phật khác xin liên hệ Buddhist Art qua: 0338.526.733 để được tư vấn