Tôn tượng Quan Thế Âm Bồ Tát tự tại – 001

Tôn tượng Quan Thế Âm Bồ Tát tự tại do Trung tâm sáng tác Mỹ Thuật Phật Giáo Buddhist Art tạo mẫu trên đất sét. Và hoàn thiện bằng chất liệu Composite. Sơn vẽ theo yêu cầu của nhà chùa.
Quý Sư Thầy, Sư Cô, Phật tử muốn thỉnh tượng theo ý nguyện riêng. Xin liên hệ chúng con qua địa chỉ liên lạc sau: CÔNG TY TNHH BUDDHIST ART
TRUNG TÂM SÁNG TÁC VÀ TRƯNG BÀY MỸ THUẬT PHẬT GIÁO BUDDHIST ART
Địa chỉ: E 5/57 đường Đa Phước, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh
Hotline: 0338.526.733
Fanpage: https://www.facebook.com/mythuatbuddhistart/
Website: https://buddhismart.com.vn/