Tôn tượng Quan Thế Âm Bồ Tát đứng cao 1 mét 6 màu xanh dương viền vàng

Tượng Quan Thế Âm Bồ Tát cao 1,6 mét màu xanh dương viền vàng
Chất liệu: Composite
Màu: Xanh dương viền vàng hoặc màu trắng viền vàng
Liên hệ ngay Hotline: 0338.526.733 để đặt tượng hoặc đặt mẫu riêng