Tôn tượng Phật Bổn Sư Thích Ca bằng Đồng 185cm

Tượng Phật Thích Ca bằng đồng

Kích thước: 185cm

Chất liệu: Đồng hoặc composite, bột đá, xi măng… theo yêu cầu

Thời gian thi công: 45 ngày

Giá thỉnh: LH 0338.526.733