Tượng Bổn Sư Thích Ca Ấn Địa Xúc bằng Đồng hoặc Composite

Tượng Phật Bổn Sư Thích Ca Ấn Địa Xúc bằng Đồng

Kích thước: 110cm

Chất liệu: Đồng hoặc Composite

Quý Sư Thầy, Sư Cô, Phật Tử có ý nguyện thỉnh tượng xin liên hệ Buddhist Art qua hotline 0338.526.733 để được tư vấn