Tượng Bổn Sư Thích Ca ấn địa xúc

Tượng Bổn Sư Thích Ca ấn địa xúc (kéo xuống dưới để xem video tác phẩm)

Kích thước 87cm

Số điện thoại tư vấn: 0338.526.733

Chất liệu: Composite hoặc có thể chuyển qua chất liệu đồng, đá, gỗ, xi măng

Màu: trắng, vẽ màu, dát vàng…