Tượng Bổn Sư Thích Ca – Mã số 12 – 3,2m – LH 0338.526.733

Tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni 3,2 mét đẹp. Quý Phật Tử, Quý Sư Thầy, Sư cô có ý nguyện thỉnh tượng xin liên hệ trung tâm sáng tác mỹ thuật Phật Giáo Buddhist Art qua số điện thoại 0917130424. Xin chân thành cảm ơn!