Tôn tượng Quan Thế Âm Bồ Tát tự tại – 001

Tượng Quan Thế Âm Bồ Tát dáng ngồi

CÔNG TY TNHH BUDDHIST ART

TRUNG TÂM SÁNG TÁC VÀ TRƯNG BÀY MỸ THUẬT PHẬT GIÁO BUDDHIST ART

Địa chỉ: E 5/57 đường Đa Phước, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Hotline: 0338.526.733

Email: mythuatbuddhismart@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/mythuatbuddhistart/

Website: https://buddhismart.com.vn/