Tôn Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát dáng đứng 125 cm

Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát dáng đứng 125 cm
Chất liệu: Composite
Quý Sư Thầy, Sư Cô, Phật tử có ý nguyện thỉnh tượng xin liên hệ Buddhist Art qua số điện thoại 0338.526.733

zalo