Tượng địa tạng vương bồ tát 1,6 mét

An vị xong tôn tượng Địa Tạng vương bồ tác kích thước 1m60cm. Chất liệu composite.
Quý vị có nhu cầu thỉnh tượng hoặc đặt phóng lớn nhỏ phù hợp cho không gian thờ riêng xin liên hệ 01638526733 – Pháp Quang.