Tượng Bổn Sư Thích Ca 120cm – Buddhist Art

Tượng Bổn Sư Thích Ca 1,2 m

Buddhist Art nhận tôn tạo, sáng tác và cung cấp các loại tượng Phật, Phù Điêu Phật giáo, Tượng Hoà thượng… Chi tiết xịn liên hệ Pháp Quang: 01638.526.733