Tượng Tây Phương Tam Thánh 180 cm

Tượng Tây Phương Tam Thánh
Chất liệu: Composite
Kích thước: 180 cm
Sơn màu theo yêu cầu