Tây Phương Tam Thánh 180 cm

Tượng Tây Phương Tam Thánh

Chất liệu: Composite

Kích thước: 180 cm

Sơn màu theo yêu cầu