Tượng Di Lặc bằng Composite dát vàng

Tượng phật di lặc đứng dát vàng được các điêu khắc gia của Buddhist Art sáng tác trên đất sét và hoàn thiện bằng chất liệu Composite. Sau đó vẽ diện dát vàng.

Kích thước: Cao 2 mét

Quý Sư Thầy, Sư Cô, Phật tử có ý nguyện thỉnh tượng theo nguyện vọng riêng xin liên hệ Buddhist Art qua số điện thoại hoặc zalo, viber 0338.526.733