Tượng hòa thượng Thích Trí Tịnh do Buddhist Art tôn tạo

Tượng hòa thượng Thích Trí Tịnh do Buddhist Art tôn tạo

Chất liệu Composite

Nếu quý vị có ý nguyện thỉnh tượng hoặc đặt tượng theo yêu cầu riêng vui lòng liên hệ điêu khắc gia của Buddhist Art để được tư vấn

Số điện thoại liên hệ: 0338.526.733