Tượng địa tạng vương bồ tát bằng đồng 150 cm

Tượng địa tạng vương bồ tát bằng đồng

Kích thước: 150 cm

Mọi chi tiết xin liên hệ 0338.526.733