Tượng Đạt Ma Tổ Sư 180 cm

Tượng Đạt Ma Tổ Sư

Kích thước: 180 cm

Chất liệu: Composite, đồng, đá, gỗ, xi măng

Màu sắc: gỗ, đồng, sơn màu, dát vàng vẽ diện….

Quý sư Thầy, sư Cô, Phật tử có ý nguyện thỉnh tượng xin liên hệ Buddhist Art qua hotline: 0338.526.733