Tượng Bổn Sư Thích Ca – Mã số 11

Mối quan hệ giữa Phật Thích Ca Mâu Ni và chúng ta là mối quan hệ Sư đạo. Phật Thích Ca Mâu Ni đối với chúng ta là một người Thầy, là người Thầy đầu tiên dẫn ta đến con đường thành đạo, nên Ngài được gọi là Bổn Sư.

Quý vị Phật tử, Sư Thầy, Sư Cô có ý nguyện thỉnh tượng Phật, Phù Điêu Phật, Tranh Phật, Sáng tác Tượng các vị Ân Sư xin hãy liên hệ trung tâm sáng tác mỹ thuật Phật Giáo qua số điện thoại 0338.526.733. Chân thành cảm ơn sự tin tưởng và tín nhiệm của quý vị!

Xem các tác phẩm tượng bổn sư thích ca đẹp khác tại: https://buddhismart.com.vn/tuong-bon-su-thich-ca