Tượng Phổ Hiền Bồ Tát – Buddhist Art

Tượng Phổ Hiền Bồ Tát và Văn Thù Bồ Tát do Buddhist Art tôn tạo, sáng tác với kích thước và chất liệu (đồng, đá, gỗ, composite, xi măng…) tùy theo sự lựa chọn của quý vị. Liên hê ngay 0338.526.733 để được điêu khắc gia tư vấn cụ thể!

zalo